Dodo, ti pitit' maman

Dodo tipitit' maman
Dodo ti pitit' maman
Si ou pas dodo crab'la va mangé
Si ou pas dodo crab'la va mangé
Dodo pitit' crab' lança la lou
Dodo pitit' crab' lança la lou.